Polityka prywatności serwisu vod4k.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu vod4k.pl.

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu vod4k.pl, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt.

 2. Serwis vod4k.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom.

 3. Serwis vod4k.pl gromadzi następujące dane osobowe:

 • adres IP,
 • dane dotyczące rodzaju przeglądarki oraz urządzenia,
 • dane dotyczące czasu i sposobu korzystania z serwisu.
 1. Serwis vod4k.pl nie gromadzi danych osobowych umożliwiających bezpośrednie identyfikowanie użytkownika, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail.

 2. Serwis vod4k.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu oraz w celu analizowania zachowań użytkowników korzystających z serwisu. Wszelkie informacje zbierane przez pliki cookies są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

 3. Serwis vod4k.pl nie przekazuje danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przez prawo.

 4. Serwis vod4k.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

 5. Serwis vod4k.pl stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

 6. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.